Schade Taxatie

Wij kunnen voor u, naar aanleiding van een schadegeval, een schadeofferte of een proformarekening ten behoeve van de verzekeraars opstellen tegen een vast tarief.
Indien wij voor u de schade mogen herstellen worden de taxatiekosten verrekend in de eindrekening.
2733